Doroczny Bieg Śnieżynek w Unleashed 2014

Podczas ostatniego treningu w roku tradycyjnie już robimy grupowe zdjęcie oraz przebieramy nasze psy w śmieszne kostiumy i filmujemy ich biegi. Efekt naszych tegorocznych działań można podziwiać po kliknięciu w ramce z filmem obok. Miłego oglądania!!!!

#video

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Search By Tags